messagevat

Ekstraordinært møde

Til medlemmerne af repræsentantskabet.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Et flertal af bestyrelsen har bedt om at få indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes Sundbyvestervej 50, 2300 København S onsdag den 8/3-2017. kl. 19.00 

Dagsorden:

1. Vedtægtsændring: Genindtræden i start fællesskabet.

Såfremt en klub har udmeldt sig af startfælleskabet og ønsker at genindtræde, skal dette ske med 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer på et repræsentantskabsmøde.

 
2. Afstemning om de klubber, der ønsker at genindtræde.

 

VATCPH og fremtiden

Kære Alle

Vi har gennem de seneste måneder været igennem en meget turbulent tid – ingen har kendt fremtidsperspektiverne for VAT-CPH og hvilke klubber, der kunne støtte op om VAT-CPH fra sæsonen 2017/2018 og videre frem, samt på hvilket grundlag?

AIF, MK31, STT og VI39 har nu fundet sammen om en fælles fremtid for VAT-CPH. Klubberne har fælles værdier for samarbejdet på ledelsesplan, håndtering af medarbejdere samt det sportslige sigte for startfællesskabet. Det er derfor med stor glæde og lettelse, at vi kan meddele, at rammerne for det videre samarbejde for VAT-CPH er på plads.

Læs mere

Log In or Sign Up