Referat

Dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. marts 2017

1) Vedtægtsændring: genindtræden i startfællesskabet
Såfremt en klub har udmeldt sig af startfællesskabet og ønsker at genindtræde, skal dette ske med 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer på et repræsentantskabsmøde.

2) Afstemning om de klubber, der ønsker at genindtræde

Læs mere

Ekstraordinært møde

Til medlemmerne af repræsentantskabet.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Et flertal af bestyrelsen har bedt om at få indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes Sundbyvestervej 50, 2300 København S onsdag den 8/3-2017. kl. 19.00 

Dagsorden:

1. Vedtægtsændring: Genindtræden i start fællesskabet.

Såfremt en klub har udmeldt sig af startfælleskabet og ønsker at genindtræde, skal dette ske med 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer på et repræsentantskabsmøde.

 
2. Afstemning om de klubber, der ønsker at genindtræde.

 

Velkommen til VATCPH

VATCPH byder velkommen til Rebecca og Valdemar!

Rebecca kommer fra Bermuda, som hun har repræsenteret ved de Olympiske lege sidste sommer i Rio. Rebecca har trænet i USA hvor hun bl.a. har været USC Swim Team Captain, herigennem har hun opbygget en solid erfaring for træning og svømning. Rebecca har som sit hovedsprog engelsk og er godt i gang med at lære at tale dansk.

Valdemar er tidligere VAT-CPH svømmer og glæder sig til at bruge sin viden og erfaring fra sin egen tid som svømmer til at assistere Bjørn med at træne Årgangsholdet. Valdemar et allerede godt i gang og vil også tage med til Slovenien på påsketræningslejeren.

Lad os alle tage godt i mod Rebecca og Valdemar og byde dem hjerteligt velkommen til VAT-CPH. 

Log In or Sign Up