Indkaldelse

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde for VAT-Copenhagen afholdes mandag d. 9. oktober kl. 19.00.

Adresse:

Campus (det nye Bibliotek)
Pilehaveskolen
Horsbred 197, 2625 Vallensbæk

 

Agenda:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om Startfællesskabets organisatoriske virksomhed ved formanden for Startfællesskabets bestyrelse.
  3. Beretning om Startfællesskabets sportslige resultater og aktiviteter i det forløbne år samt fremtidige aktiviteter og målsætninger ved Startfællesskabets cheftræner.
  4. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af formand (lige år) og kasserer (ulige år).
  8. Orientering om de af medlemsklubberne udpegede bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Log In or Sign Up