VATCPH og fremtiden

Kære Alle

Vi har gennem de seneste måneder været igennem en meget turbulent tid – ingen har kendt fremtidsperspektiverne for VAT-CPH og hvilke klubber, der kunne støtte op om VAT-CPH fra sæsonen 2017/2018 og videre frem, samt på hvilket grundlag?

AIF, MK31, STT og VI39 har nu fundet sammen om en fælles fremtid for VAT-CPH. Klubberne har fælles værdier for samarbejdet på ledelsesplan, håndtering af medarbejdere samt det sportslige sigte for startfællesskabet. Det er derfor med stor glæde og lettelse, at vi kan meddele, at rammerne for det videre samarbejde for VAT-CPH er på plads.

At GSK fra sæsonstart sommeren 2017 ikke længere er en del af VAT-CPH startfællesskabet er naturligvis beklageligt. GSK har altid budt ind med stærke svømmere og en ressourcestærk forældregruppe, som vil være et tab for VAT-CPH. Den øvrige ledelse i VAT-CPH kan ikke se, at det er muligt, at finde et givtigt samarbejdsklima med ledelsen af GSK.

Indeværende sæson, frem til 31/7-2017, fortsætter uden ændringer.

Der ligger et stort og spændende stykke arbejde foran os. Vi vil skabe de bedste rammer for vores trænere, svømmere og deres familier, så Glæde og Fællesskab gennem Elitesvømning fortsat kan rodfæstes og blomstre i VAT-CPH.

Bestyrelsen for det kommende VAT-CPH ser frem til arbejdet. Vi iværksætter arbejdet med at starte svømmerudvalg samt sponsorudvalg og har I input til det er I velkomne til at kontakte os på formand@vatcph.dk.

I vil i nærmeste fremtid blive indkaldt til informationsmøde.

På vegne af klubberne AIF, MK31, STT og VI39.

Tagged under VATCPH Fremtid

Log In or Sign Up